De mobiele surveillance is verdeeld in 3 onderdelen: alarmopvolging, controle & begeleiding en collectieve beveiliging.

Snel en preventief

Onze mobiele surveillance is een dienst die in het oog springt. Door de uitstraling van de dienstvoertuigen is het een uitstekend en relatief goedkoop preventiemiddel, welke al vele malen haar waarde heeft bewezen. Helemaal tegengaan van dit soort van calamiteiten is onmogelijk, maar door snel ter plaatse te zijn en samen met de gewaarschuwde politie, wordt de pakkans groot en/of wordt de vervolgschade tot een minimum beperkt.

In de avond/nacht en weekenduren kunnen we door professioneel mobiel toezicht en wisselend onopvallend/opvallende aanwezigheid, de mogelijke gevaren van buitenaf al in een vroeg stadium signaleren en daardoor preventief handelen.

Of het nu gaat om één gebouw, een aantal gebouwen bij elkaar, een compleet bedrijventerrein (of meerdere) en/of privéwoning(en), onze mobiele surveillance is op ieder gebied in te zetten.

Ook voor tijdelijke of langdurige afwezigheid (denk aan vakanties) kunnen wij u van dienst zijn. In overleg met u als opdrachtgever voert onze mobiele surveillancedienst uitvoerige controles uit. Tijdens deze mobiele surveillance wordt aandacht geschonken aan de volgende onderdelen.

Alarmopvolging

 • Bij een alarm zal onze surveillant poolshoogte gaan nemen bij u bedrijf of woning. Indien het alarm kennelijk loos blijkt te zijn, wordt het alarmsysteem door de surveillant gereset.
 • Tevens zal de surveillant trachten de oorzaak van deze melding te achterhalen om herhaling te voorkomen. Indien er braaksporen worden aangetroffen zal de surveillant politie en de contactpersoon van uw bedrijf of woning in kennis stellen.
 • Onze surveillant zal samen met de politie het pand doorzoeken op evt. aanwezigheid van verdachte personen. Indien nodig zal door surveillant, maar altijd in opdracht van de contactpersoon een schadeherstelbedrijf in kennis worden gesteld voor het laten vervangen(tijdelijk)c.q., repareren van de schade.
 • Van iedere alarmmelding wordt er een alarmrapport opgemaakt zodat u als cliënt op de hoogte bent van de oorzaak en hoe de afhandeling van dit alarm is geschied.

Controle rondes

 • Om het uur of een door u nader te bepalen tijdstip kan onze surveillant ter preventie in en om het object een controleronde uitvoeren. Deze controleronden zijn gericht op de preventie van brand, inbraak, diefstal en of andere onregelmatigheden,
 • Extra aandacht voor ramen en deuren alsmede hekwerk en sloten,
 • Inspectie van schade aan het object,
 • Aanwezigheid van onbevoegden,
 • Verlichting(en) (extern en of intern) doormelding van acute situaties zoals bij storm, wateroverlast, brand.

 

Bij onregelmatigheden zal er direct met u of uw contactpersoon contact worden opgenomen.

Collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging houdt in dat een groot aantal bedrijven in een bepaald gebied gezamenlijk betaalt voor permanente aanwezigheid van één of meer surveillancewagens op het terrein. Tijdens deze aanwezigheid wordt het bedrijventerrein grondig geïnspecteerd.

Er wordt bijvoorbeeld gelet op verdachte personen en/of voertuigen, brandgevaarlijke situaties, sabotage, verdachte langparkeerders, slecht hang-/sluitwerk, illegale vuilstort en andere onregelmatigheden.

Voordelen van de collectieve beveiliging

 • Vast beveiligingsteam, vertrouwd met de bijzonderheden van elk deelnemend bedrijf.
 • Permanente en zichtbare aanwezigheid van professionele beveiliging op het bedrijventerrein,
 • Razendsnelle alarmopvolging door permanente aanwezigheid van een mobiele surveillant op het bedrijventerrein,
 • Schadebeperking door snel handelen,
 • Directe communicatielijnen met zowel het beveiligingsbedrijf en hulpdiensten,
 • Lage tarief per deelnemer door spreiding van de kosten, hoe meer bedrijven hoe lager het tarief
 • Alle deelnemende bedrijven worden voorzien van duidelijk herkenbare stickers en borden.