Sinds 1999 vallen horecaportiers onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Een diploma is sindsdien verplicht.

Gecertificeerde politiehonden en getrainde hondengeleiders

Onze eigen goed getrainde hondengeleiders zijn allen in het bezit van toetsingsbewijs/geschiktheid verklaring van de KNPV/NBvdD. Alle politiehonden zijn ook KNPV of NBvdD gecertificeerd.

Hondenbrigade

De hondenbrigade van MBCP Group B.V. is een gespecialiseerd onderdeel van de beveiliging. Onze hondengeleiders met diensthond worden veelal ingeschakeld wanneer er een hoger risico aan de opdracht is verbonden.

Onze hondengeleiders worden ingezet in de reguliere surveillance- en alarm opvolgingsdiensten, op specifieke (high risk) objecten, voor speciale opdrachten en bij evenementen waar de opdrachtgever dat wenst. 

Preventieve maatregel

Meestal is preventieve aanwezigheid van de hondengeleider genoeg om kwaadwillende personen op afstand te houden. In onveilige situaties kan MBCP Group B.V. zorgen voor extra preventie door hondenbewaking in te zetten. Denk dan aan het beveiligen van bouwterreinen en objecten of bij massale evenementen en beurzen. Dankzij hun waakzame uitstraling, scherpe zintuigen en hun dierlijke instinct zijn honden hier uitermate geschikt voor.

Training

Omdat wij de kwaliteit willen blijven garanderen, besteden wij veel tijd aan de opleiding en de begeleiding van onze hondengeleiders met hun hond. Onze hondengeleiders trainen dan ook wekelijks met hun honden om zoveel mogelijk praktijk situaties te kunnen leren inschatten.

De training en opleiding van de (adspirant) hondengeleiders en de gecertificeerde politiehonden gebeurt deels in eigen beheer.
In de praktijk zal een diensthond niet uit zichzelf bijten. De uitzondering op deze regel is enkel ter defensie wanneer de hondengeleider wordt aangevallen door een voor een misdrijf aangehouden verdachte.

Diensthonden vallen wettelijk gezien onder de categorie wapens, daarom stellen wij dan ook zeer strenge eisen aan het inzetten van onze diensthonden.

Onze hondengeleiders diensten voldoet aan alle eisen zoals gesteld in “De Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus” (WPBR).portier is onder andere belast met het toezien op binnenkomende bezoekers. Ook het weren van drugs & wapens en het beleid aan de deur van de horecagelegenheid behoren tot zijn/haar taken.

Drugs

Evenementen en horecalocaties vormen doorgaans gelegenheid tot gebruik van en handel in verdovende middelen. Gemeentes en organisatoren willen dat steeds vaker tegengaan (zerotolerance), zowel gebruik als verhandeling is onwenselijk. Preventieve drugscontroles tijdens evenementen en in horeca zijn daardoor bijna niet meer weg te denken.

Met behulp van speurhonden kunnen we bezoekers van evenementen en horeca controleren op bezit van verdovende middelen. Bij evenementen wordt het evenemententerrein vooraf geïnspecteerd op aanwezigheid van drugs.

Met drugscontroles kunnen evenementen en horeca nagenoeg vrijgehouden worden van aanwezigheid van verdovende middelen. Hiermee draagt het tevens bij aan het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Drugscontrole transportsector

Binnen de transportsector worden – al dan niet bewust – regelmatig verdovende middelen vervoerd. Om dit tegen te gaan en verdovende middelen te kunnen opsporen, kunnen wij op uw verzoek met speurhonden drugscontroles uitvoeren.

Met drugshonden wordt vracht geïnspecteerd op aanwezigheid van verdovende middelen. Grote partijen vracht kunnen op doeltreffende en efficiënte wijze worden gescand, wat tijd bespaart en bijdraagt aan een gevoel van veiligheid bij betrokkenen.

Speurhonden en luchtvracht

De speurhondenteams van MBCP B.V. kunnen worden ingezet voor controle van luchtvracht, oftewel cargocontrole. Inzet van speurhonden is een efficiënte vorm van het scannen van luchtvracht: grotere partijen luchtvracht hoeven niet meer handmatig te worden gecontroleerd. De speurhondenteams van MBCP B.V. bieden zo een betrouwbaar en adequaat hulpmiddel bij cargocontroles.

Speurhonden en explosieven

Geïmproviseerde explosieven bevatten tenminste één van de twaalf basisstoffen die in explosieven zitten. De explosieven speurhonden van MBCP B.V. zijn getraind en gecertificeerd op herkenning en veilig lokaliseren van deze basisstoffen.

De speurhonden explosieven kunnen worden ingezet voor onder andere:

  • de zogeheten “bomchecks”: preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven
  • specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie
  • zoekacties naar aanleiding van een bommelding
  • cargocontroles

De hondengeleiders van MBCP B.V. worden opgeleid tot Bomverkenner. Hierdoor zijn ze op de hoogte van procedures en regelgeving inzake zoekacties naar geïmproviseerde explosieven, vuurwerk en vuurwapens.