Sinds 1999 vallen horecaportiers onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Een diploma is sindsdien verplicht.

Gediplomeerde portiers verplicht

Dit betekent dat ieder horecabedrijf dat met portiers werkt, voortaan gediplomeerde portiers in dienst moet hebben. Horecaportiers professionaliseren in een razend tempo en bijblijven met de actuele regels is een vereiste. Een positieve ontwikkeling, die het imago van de portier en de bedrijfstak horeca absoluut ten goede zal komen.

Preventief en Pro-actief

Helaas vinden in het uitgaansleven nogal eens vervelende incidenten plaats. Veel horecaondernemers worden zelf regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag en geweld, maar ook klanten gedragen zich onderling te vaak niet zoals het hoort. Ook de wereld van de gastvrijheid krijgt steeds meer te maken met agressie, geweld, drank en drugsmisbruik.

Gelukkig zijn deze problemen beheersbaar zonder dat de deuren van de horecabedrijven gesloten hoeven te worden. De horecaportier vervult bij het beveiligen van zijn bedrijf een belangrijke rol. Het gaat daarbij zowel om de veiligheid van de gasten als die van de medewerkers, zijn collega’s.

Gastheer en deurbeleid

Een portier kan worden gezien als gastheer, bemiddelaar of probleem oplosser en is tevens het visitekaartje van een horecagelegenheid. Een portier is onder andere belast met het toezien op binnenkomende bezoekers. Ook het weren van drugs & wapens en het beleid aan de deur van de horecagelegenheid behoren tot zijn/haar taken. 

Hij of zij kan personen de toegang weigeren tot het gebouw of een feest. Sommige portiers zullen bezoekers fouilleren alvorens deze binnen te laten, om te voorkomen dat harddrugs of wapens mee naar binnen worden genomen.

Veiligheid prioriteit nummer 1

Een taak van een portier is het (tijdig) signaleren en op gepaste wijze verwijderen van ongewenste bezoekers in overeenstemming met de beleidsrichtlijnen van een (horeca)organisatie. Portiers houden daarvoor regelmatig toezicht door het lopen van controle rondes en ze proberen de situatie binnen zo veilig mogelijk te houden of te maken voor de bezoekers.

Omgang met mensen

Een portier moet goed mensen en hun gedrag kunnen inschatten en daarop kunnen handelen. Een belangrijke competentie is om met de juiste verbale communicatie en houding anderen duidelijk te kunnen maken dat hun gedrag niet acceptabel is  Bezoekers onder invloed van drank en/of drugs zijn vaak negatief ingesteld en zullen niet snel ingaan op een verzoek van de portier. Een portier mag als het niet anders kan gepast geweld gebruiken om de ongewenste bezoeker naar de uitgang te begeleiden en/of van een terrein verwijderen.

MBCP Group BV maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde, zorgvuldig geselecteerde horecaportiers en werkt nauw samen met politie en justitie.