Keyholding -Sleutelbeheer

Key holding - sleutelbeheer

Key holding-Sleutelbeheer

Key holding /Sleutelbeheer  wil zoveel zeggen als het in bewaring nemen van sleutels. MB Complete Protection BV, beheert de sleutels van een gebouw of woning deze sleutels worden middels een ingenieus systeem over onze surveillancewagens verdeeld.

“Keyholding, uw sleutels in vertrouwde handen!”MB Complete Protection BV beheert enkele sleutels van ondernemingen, bedrijven, instellingen en particulieren. Mede door beperking van het operationele gebied wordt nagenoeg in alle gevallen een aanrij-tijd gerealiseerd binnen de 20 a 25 minuten.

Key holding wil in feite zoveel zeggen als ‘sleutelbeheer’. Dit houdt in dat MB Complete Protection BV enerzijds in het bezit is van de (benodigde) sleutels van het object en anderzijds op de hoogte is van de plaatselijke situatie en het betreffende alarmsysteem. Alleen op die manier zijn wij in staat om effectieve alarmopvolging te verzorgen. Daarmee vormt keyholding de basis voor alarmopvolging; zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zorgen er dus niet alleen voor dat uw melding in vertrouwde handen binnenkomt, maar wij dragen óók zorg voor een snelle en adequate opvolging van uw alarmmelding! Met een ruim aantal surveillanten, die continu stand-by staan en tevens doorlopend contact onderhouden met onze alarmcentrale, verliezen we geen minuut.

Een centralist waarschuwt na een verkregen en geclassificeerde melding direct de dichtstbijzijnde surveillant. Indien nodig roept de alarmcentrale de hulp in van politie, brandweer of andere hulpverlenende instanties. Onze surveillant kent uw pand en locatie, zal als eerste de locatie betreden, de situatie beoordelen en zeker stellen. De surveillant verlaat uw pand pas nadat de calamiteit is afgehandeld en de situatie geheel onder controle is.

De surveillanten beschikken over moderne communicatieapparatuur en kunnen bij een melding ogenblikkelijk zien welk object het betreft en welke sleutels en gegevens daarbij nodig zijn. Mocht een van de sleutel dragende surveillancewagens niet tijdig aanwezig kunnen zijn wordt er door een van onze niet sleutel dragende surveillancewagens een vooronderzoek uitgevoerd.

Abonnementskosten: per jaar, € 240,75 excl. B.T.W.

Sleutelbeheer is even eenvoudig als doeltreffend!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.