Key-holding betekent meer dan alleen maar ‘sleutelbeheer’.

Uw sleutels in vertrouwde handen

MBCP Group, beheert de sleutels van een gebouw of woning en deze sleutels worden middels een ingenieus systeem over onze surveillancewagens verdeeld.

Denk hierbij aan sleutels van gebouwen, bedrijven, instellingen en particulieren. Mede door beperking van het operationele gebied, wordt nagenoeg in alle gevallen een aan-rij-tijd gerealiseerd binnen 20 á 30 minuten.

Alarmopvolging

MBCP Group is enerzijds in het bezit is van de (benodigde) toegangssleutels van een object en anderzijds ook op de hoogte van de plaatselijke situatie en het betreffende alarmsysteem. Alleen op die manier zijn wij in staat om effectieve alarmopvolging te bieden.Daarmee vormt key-holding de basis voor alarmopvolging; zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zorgen er dus niet alleen voor dat uw melding in vertrouwde handen binnenkomt, maar wij dragen óók zorg voor een snelle en adequate opvolging van uw alarmmelding! Met een ruim aantal surveillanten, die continu stand-by staan en tevens doorlopend contact onderhouden met onze alarmcentrale, verliezen we geen minuut.

Alarmcentrale & Abonnement

Een centralist waarschuwt na een verkregen en geclassificeerde alarmmelding direct de dichtstbijzijnde surveillant. Indien nodig roept de alarmcentrale de hulp in van politie, brandweer en/of andere hulpverlenende instanties.

Onze surveillant kent uw pand en locatie, zal als eerste de locatie betreden, de situatie beoordelen en zeker stellen. De surveillant verlaat uw pand pas nadat de calamiteit is afgehandeld en de situatie geheel onder controle is.

De surveillanten beschikken over moderne communicatieapparatuur en kunnen bij een melding ogenblikkelijk zien welk object het betreft en welke sleutels en gegevens daarbij nodig zijn. Mocht een van de sleutel dragende surveillancewagens niet tijdig aanwezig kunnen zijn, wordt er door een van onze niet-sleutel dragende surveillancewagens een vooronderzoek uitgevoerd.

Sleutelbeheer is even eenvoudig als doeltreffend!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.