Werkwijze & Visie

Onze werkwijze & Visie

MB Complete Protection BV ondersteunt u bij alle vraagstukken inzake veiligheid en gastheerschap op u locatie. Voor ieder project dat we aangaan met u, doorlopen we eerst 3 stappen om tot een goede uitvoering te komen. Wij houden daarom de laatste trends en ontwikkelingen op de beveiligingsmarkt nauwlettend in de gaten. Daarnaast worden onze medewerkers voortdurend opgeleid en bijgeschoold, zodat zij zich dynamisch kunnen bewegen in het beveiliging vak. Elk bedrijf is anders en elke organisatie heeft haar eigen, specifieke wensen. Wij denken graag met u mee en passen onze beveiliging naadloos aan op uw wensen en behoeften. Beveiligingsbedrijf MB Complete Protection BV kenmerkt zich door doeltreffendheid en adequaatheid en onderscheidt zich van andere aanbieders door haar stipte werkwijze, die gebaseerd is op een professionele houding en het waken over de veiligheid van personen en goederen.

MB Complete Protection BV is een dynamische toonaangevende organisatie met vernieuwende ideeën over de invulling van beveiligings- en servicewerkzaamheden en de werving en selectie van medewerkers die daaraan invulling moeten geven. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden en de projecten worden voorbereid en begeleid, gecombineerd met een marktconforme tariefstelling maakt MB Complete Protection BV een unieke speler in de markt. Het vertrouwen dat dit heeft opgeleverd in de markt komt voort uit de wijze waarop onze inhoudelijke kennis wordt overgebracht op en gedeeld wordt met onze medewerkers.

MB Complete Protection  BV biedt op eigen unieke manier maximale service en dienstverlening op het gebied van veiligheids- en servicevraagstukken met als doel duurzame relatie met haar opdrachtgevers.

Analyse

Allereerst wordt de bestaande documentatie doorgenomen om een goed inzicht te krijgen in de opdracht. Daarna wordt er een securityscan uitgevoerd aan de hand van onze Security & Hospitality checklist. Hiermee worden de locatie(s), de huidige processen en de mensen onder de loep genomen. Als laatste worden er gesprekken gevoerd met management. De analyse wordt verwerkt in een adviesrapport dat de basis vormt voor het op te stellen beleidsplan.

Beleid

Op basis van de analyse schrijven we een veiligheids- of beveiligingsplan, waarbij we bekijken hoe onze beveiliger uw organisatie het beste kunnen ondersteunen. Als eerst nemen we de door u gestelde eisen mee, maar wellicht zijn wij nog zaken tegengekomen die we meteen meekunnen nemen om kosten te besparen of de organisatie te verbeteren.

Bij ons specialisme hoort ook het tijd besteden aan het continu monitoren van de kwaliteit. Dat doen we door veel contact te hebben met klanten en met hen regelmatig onze dienstverlening te evalueren. De relatie met onze klanten zien we als een samenwerking.

Techniek

MB Complete Protection BV volgt de ontwikkeling op het gebied van securitymanagement, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en technologische innovatie op de voet. Door focus te houden op de kwaliteitswaarden van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de werkzaamheden kan een uitbreiding van haar positie, op de markten waarop zij opereert, gerealiseerd worden.

Bovendien staat bij ons de techniek niet stil. We ondersteunen onze bedrijfsvoering en onze diensten met digitale middelen om meer inzicht te krijgen en efficiënter te kunnen werken. Zo zullen wij in 2016 op evenementen ons personeel gaan voorzien met bodycams, dit om de veiligheid nog meer te kunnen waarborgen.