Sluitbegeleiding

Sluitbegeleiding

Sluitbegeleiding bij o.a., tankstations, bouwmarkten, supermarkten en ad-hoc- opdrachten.

Veel bedrijven willen de kans op een overval bij het afsluiten van het bedrijf voorkomen. Soms is dit zelfs, zoals bij benzinepompen, in de CAO opgenomen. Dit komt omdat juist het moment van afsluiten de grootste kwetsbaarheid van de dag met zich mee brengt. Tenslotte worden dan meestal waardevolle zaken meegenomen maar ook de sociale controle is dan klein doordat degene die afsluit alleen is. Met betrekkelijk weinig risico hoeft dan maar een persoon te worden overmeesterd en de weg naar binnen is vrij!

Onze aanwezigheid moet voor uw medewerkers een veilig gevoel geven. Het moment van afsluiten is het meest kwetsbare moment van de dag. Uw medewerkers dragen een verhoogd risico bij deze afsluiting, wanneer zij ongewenste bezoekers bij de afsluiting tegen het lijf kunnen lopen. Onze surveillant komt ongeveer 10 minuten voor sluitingstijd ter plaatse bij uw tankstation, bouwmarkt, supermarkt. Van uw medewerker(ster) verneemt hij of er evt. bijzonderheden zijn.

Onze surveillant zal opvallend aanwezig zijn met de communicatiemiddelen in de aanslag en waar hij zicht heeft op uw medewerkers(ster). Bij onraad zal hij alarm slaan en de veiligheid van uw medewerker proberen te handhaven.  Onze surveillant houdt de omgeving  in de gatSluitbegeleidingen enSluitbegeleiding zorgt dat de medewerker(ster) veilig en gecontroleerd het terrein verlaat. Tijdens de sluitbegeleiding beschikt onze surveillant over de benodigde communicatiemiddelen zoals: GPS volgsysteem, GMS, Portofoon, vaste camera in het voertuig, die het object en de omgeving waarneemt.

Het preventieve karakter van een surveillance-eenheid goed zichtbaar voor de deur is reeds bewezen. Vooraf wordt middels een duidelijk op schrift gestelde instructie vastgelegd wat er moet gebeuren en wanneer dit moet gebeuren. Wel zo’n prettige gedachte voor uw medewerkers. Van onregelmatigheden word een rapport  opgemaakt en deze zal u worden toegezonden.

MB Complete Protection BV, verzorgt dagelijks voor haar clientèle de sluitbegeleiding.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.